:: Dokumenta

 

 

2024.

Izveštaj sa sednice skupštine (veličina 95Kb)

Zapisnik sa sednice skupštine (veličina 238Kb)

Formular za davanje punomoćja (veličina 25Kb)

Formular za pisano izajšnjenje (veličina 20Kb)

Poziv za skupštinu (veličina 557Kb)

2023.

Zapisnik sa održane skupštine akcionara (veličina 631Kb)

Odluka o usvajanju zapisnika (veličina 150Kb)

Odluka o prestanku svojstva javnog društva (veličina 327Kb)

Odluka o povlačenju akcija sa regulasanog tržišta (veličina 669Kb)

Odluka o izmenama i dopunama statuta (veličina 202Kb)

Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici skupštine (veličina 168Kb)

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara (veličina 1,3Mb)

Poziv za vanrednu skupštinu (veličina 1,4Mb)

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara (veličina 1,3Mb)

formularFormular punomoćja za zastupanje na vanrednoj skupštini (veličina 42Kb)

formularFormular za glasanje u odsustvu (veličina 37Kb)

formularFormular ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara (veličina 25Kb)

Polugodišnji izveštaj javnog društva (veličina 5,2Mb)

Godišnji izveštaj (veličina 16,2Mb)

Izveštaj sa održane skupštine akcionara (veličina 200Kb)

Zapisnik sa održane skupštine akcionara (veličina 255Kb)

Poziv za skupštinu (veličina 644Kb)

Formular za davanje punomoćja (veličina 24,7Kb)

Formular za pisano izjašnjenje (veličina 19,6Kb)

2022.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama (veličina 407Kb)

Godišnji izveštaj (veličina 14,7Mb)

Zapisnik sa održane skupštine akcionara (veličina 295Kb)

Izveštaj sa održane skupštine akcionara (veličina 207Kb)

Poziv za skupštinu (veličina 570Kb)

Formular za davanje punomoćja (veličina 24Kb)

Formular za pisano izjašnjenje (veličina 19Kb)

2021.

Poziv za skupštinu (veličina 525Kb)

Godišnji dokument o objavljenim informacijama (veličina 305Kb)

Godišnji izveštaj (veličina 17.0Mb)

Zapisnik sa održane skupštine akcionara (veličina 196Kb)

Izveštaj sa održane skupštine akcionara (veličina 105Kb)

Formular za davanje punomoćja (veličina 24Kb)

Formular za pisano izjašnjenje (veličina 19Kb)


2020.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama (veličina 328Kb)

Zapisnik sa održane skupštine akcionara (veličina 290Kb)

Godišnji izveštaj (veličina 17.9Mb)

Izveštaj sa održane skupštine akcionara (veličina 271Kb)

pozivPoziv za skupštinu - 2020. (veličina 548Kb)

formularFORMULAR ZA PISANO IZJAŠNJENJE - 2020. (veličina 19Kb)

formularFORMULAR ZA DAVANJE PUNOMOĆJA - 2020. (veličina 24Kb)


2019.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama (veličina 300Kb)

Izveštaj sa održane redovne sednice skupštine akcionara (veličina 103Kb)

Godišnji izveštaj o poslovanju društva - 2018. (veličina 27.6Mb)

pozivPoziv za skupštinu - 2019. (veličina 506Kb)

formularFORMULAR ZA PISANO IZJAŠNJENJE - 2019. (veličina 19Kb)

formularFORMULAR ZA DAVANJE PUNOMOĆJA - 2019. (veličina 24Kb)


2018.

pozivGodišnji dokument o objavljenim informacijama - 2018. (veličina 2700Kb)

pozivGodišnji izveštaj - 2018. (veličina 18800Kb)

pozivIzvestaj sa odrzane sednice skupstine akcionara - 2018. (veličina 718Kb)

pozivPoziv za skupštinu - 2018. (veličina 507Kb)

formularFORMULAR ZA PISANO IZJAŠNJENJE - 2018. (veličina 19Kb)

formularFORMULAR ZA DAVANJE PUNOMOĆJA - 2018. (veličina 24Kb)

pozivPoziv za skupštinu - 2018. (veličina 283Kb)


2017.

Poziv za skupštinu - 2017. (veličina 165Kb)

Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama - 2017. (veličina 276Kb)

Godišnji izveštaj o poslovanju - 2016. (veličina 11Mb)

Izveštaj sa održane skupštine - 2016. (veličina 79Kb)


2016.

Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama - 2016. (veličina 219Kb)


2015.

Godišnji izveštaj o poslovanju - 2015. (veličina 7.5Mb)


2014

Godišnji izveštaj o poslovanju - 2014.


2013

Godišnji izveštaj o poslovanju - 2013 - izmene.

Izveštaj o bitnom događaju - 2013.

 


2012

Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu


2011.

Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu

1. GFI-PD

2. Godišnji izveštaj o poslovanju

3. Izveštaj 2011.

4. Napomene 2011.

5. Potvrda 2011.


2010

 

Izveštaj revizora

Izveštaj iz NBS-a

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine

Izveštaj revizora za 2008. godinu

Izveštaj o šestomesečom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine

Izveštaj o šestomesečom planu poslovanja za prvo polugodište 2010. godine

Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu

Izveštaj revizora za 2009. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu

Izveštaj o šestomesečom planu poslovanja za drugo polugodište 2010. godine

Izveštaj o šestomesečom planu poslovanja za drugo polugodište 2011. godine

Izveštaj revizora za 2010. godinu

Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu

Built by AMF.

Sva prava zadržana. Standard a.d. 2008.